kontakt@e-cizemka.pl

Tel.: 87 425 07 65

Tel.: 511 382 247

Szybka dostawa pełna satysfakcja       Kontakt telefoniczny od 9:00 do 18:00                                                                     

zwroty, wymiany, reklamacje

1. Zwroty


1.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę oświadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres: P.H. "Ciżemka" Robert Ziółek, Plac Ignacego Daszyńskiego 2/21, 12-200 Pisz.

1.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić o Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

1.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

1.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

1.5. Uprzejmie prosimy o dbanie, nie oklejanie opakowania.


Odstąpienie od Umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy muszą Państwo powiadomić Sklep Internetowy (Przedsiębiorstwo Handlowe "Ciżemka" Robert Ziółek, Plac Ignacego Daszyńskiego 2/21, 12-200 Pisz) wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane jako pismo Pocztą Polską lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-cizemka.pl.

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego Państwu prawa o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.


Odstąpienie od Umowy - Skutki


W przypadku otrzymania oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwracamy Państwu wszystkie płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nasz Sklep) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa w transakcji chyba, że zgodziliście się Państwo wyraźnie na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych ze zwrotem.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo produkt przed upływem 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczające poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


POBIERZ FORMULARZ ZWROTU/WYMIANYFORMULARZ WYMIANY/ZWROTU
2. Wymiany:


W przypadku wymiany zakupionego obuwie na inny rozmiar bądź model, należy skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia czy dany produkt jest dostępny, a następnie odesłać wraz z wypełnionym formularzem.

Adres do wysyłki: P.H. CIŻEMKA Robert Ziółek, Plac Ignacego Daszyńskiego 2/21

12-200 Pisz.


POBIERZ FORMULARZ ZWROTU WYMIANYFORMULARZ WYMIANY/ZWROTU


 3. Postępowanie Reklamacyjne


3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksie Cywilnym.

3.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.3.1. pisemnie na adres: P.H. Ciżemka, Plac Ignacego Daszyńskiego 2/21, 12-200 Pisz;

3.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-cizemka.pl;

3.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia reklamacji; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny  albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięcie zalecanego opisu reklamacji.

3.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: P.H. Ciżemka, Plac Ignacego Daszyńskiego 2/21, 12-200 Pisz. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

3.7. Prośba o dostarczenie Produktu o którym mowa w pkt. 3.6. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 3.5. Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 [1] Kodeksu cywilnego.


 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNYFORMULARZ REKLAMACYJNY


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Sklep jest w trybie podglądu

 

PayU

 

Wszystkie znaki handlowe i towarowe oraz nazwy firm zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

© e-cizemka.pl 2013 - 2017

Sklep internetowy Shoper.pl