kontakt@e-cizemka.pl

Tel.: 87 425 07 65

Tel.: 511 382 247

Szybka dostawa pełna satysfakcja       Kontakt telefoniczny od 9:00 do 18:00                                                                     

prywtaność i bezpieczeństwo danych


PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


 • Ogólne Informacje
 • Polityka Prywatności
 • Polityka plików Cookies


Ogólne Informacje

Dokładamy wszelkich starań w celu poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielanych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby zapewniać najwyższą jakość obsługi, bezpieczeństwo oraz satysfakcję i prywatność. Klient jest dla nas najważniejszy.


1. Nasza oferta obuwia

Prowadzimy sprzedaż skórzanego, sprawdzonego obuwia, w większości wyprodukowanego w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło na współpracę z firmami oferującymi modne wzornictwo, uznaną markę i najwyższą jakość. Dajemy Państwu również możliwość zwrotu zakupionego obuwia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Bezpieczeństwo płatności

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przepływu środków, dajemy Państwu możliwość płacenia za zamówione produkty za pośrednictwem serwisu PayU, który gwarantuje, że środki szybko, pewnie i bezpiecznie trafiają do naszego sklepu.


PayU


3. Gwarancja

Na zakupione u nas obuwie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Daje to również gwarancję, że buty spełnią Państwa potrzeby i oczekiwania.

4. Dostarczanie przesyłek

Dostarczanie przesyłek powierzyliśmy firmie kurierskiej DHL, która gwarantuje najwyższą jakość, bezpieczeństwo i szybkość dostawy. Istnieje również możliwość śledzenia przesyłek na stronie www.dhl.com.pl.


DHL


5. Sklep stacjonarny

Dowodem Państwa bezpieczeństwa jest również fakt, iż prowadzimy stacjonarny sklep w świecie rzeczywistym, który mieści się w Piszu i jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowe CIŻEMKA Robert Ziółek. Jesteśmy rzeczywistą firmą z wieloletnim doświadczeniem, które daje pewność transakcji.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Postanowienia Ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorstwo Handlowe CIŻEMKA Robert Ziółek z siedzibą w Piszu (adres siedziby: Plac Ignacego Daszyńskiego 2/21, 12-200 Pisz) wpisaną do ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 4117/2001 przez Burmistrza Pisza, NIP 849 126 64 43, REGON 280 356 487, adres poczty elektronicznej: kontakt@e-cizemka.pl, numer telefonu: 87 425 07 65 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, które dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są przetwarzane.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Klient zgadza się dobrowolnie na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane osobom trzecim. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy tylko wybranemu przewoźnikowi wskazanemu w pkt. 5.2. Regulaminu Sklepu Internetowemu, tj:

 • 2.2.1. Poczta Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) , numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972.
 • 2.2.2. DHL Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 000047237


2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem PAYU.PL, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem w Sklepie Internetowym jest:

 • 2.3.1. PayU - spółka PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana w Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000. zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.


 2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 • 2.4.1. Imię i nazwisko
 • 2.4.2. Adres
 • 2.4.3. Numer telefonu
 • 2.4.4. Adres poczty elektronicznej
 • 2.4.5. Numer NIP (w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą)
 • 2.4.6. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności bezpośrednio na nasze konto)

 

2.5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego zgodnie z Polityką plików cookies. poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji w przeglądarce internetowej istnieje możliwość unieważnienia zbierania danych zawartych w plikach cookies.

3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 3.1. i 3.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@e-cizemka.pl, telefonicznie na numer 87 425 07 65 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), albo pisemnie na adres Administratora.

4. Podstawa przetwarzania danych

Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej  pomiędzy stronami Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do Rejestracji i złożenia Zamówienia. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Administratora lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem sklepu.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zabezpieczające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • 5.2.1. Zabezpieczenie danych przed nieupoważnionym dostępem
 • 5.2.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
 • 5.2.3. szyfrowanie danych potrzebnych do autoryzacji Klienta.

 

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terenie Polskiej Rzeczpospolitej.


Polityka Plików Cookies


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron Internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego: P. H. CIŻEMKA Robert Ziółek z siedzibą w Piszu przy Placu Daszyńskiego 2/21.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • 4.1. Dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • 4.2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
 •  4.3. Utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • 6.1. "Niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
 • 6.2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykonania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
 • 6.3. "Wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • 6.4. "Funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętywanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp;
 • 6.5. "Reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej.

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystko o ciasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Sklep jest w trybie podglądu

 

PayU

 

Wszystkie znaki handlowe i towarowe oraz nazwy firm zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

© e-cizemka.pl 2013 - 2017

Sklep internetowy Shoper.pl